מטרת תכנית "רקיע" להוביל את בוגריה לממש את חזונם האישי ובאמצעותו להגשים את חזון הקהילה האתיופית